Kaksi kadunnimeä

Kaksi kadunnimeä

Suomen perustuslain mukaan maa on kaksikielinen. Paikallisella tasolla kansalaisen oikeus asioida viranomaisten kanssa äidinkielellään toteutuu kunnissa, joissa vähemmistökielen puhujia on vähintään 8 prosenttia. Näissä kunnissa ja kaupungeissa katukyltit ovat sekä ruotsiksi että suomeksi. Kielten järjestys kylteissä riippuu siitä, kumman kielen puhujia kunnassa on enemmän.